Concurs Membrii C.A.

 

SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila – prin Consiliul Local
Municipal Braila, organizeaza  concurs  pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie din cadrul  SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila

Consiliul Local Municipal Braila, cu sediul în Municipiul Braila, str. Piata Independentei nr. 1, în calitate de autoritate tutelară a SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila cu sediul in Sos. Baldovinesti 20, anunţă organizarea selecţiei membrilor Consiliului de Administraţie a societatii, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, in perioada 04.11-13.11.2012.

 

                 Selecţia vizează ocuparea – pentru un mandat de 4 ani, a 5 posturi de membrii in Consiliul de Administratie.


                Concursul consta in 2 probe: proba de sustinere a proiectului de management si interviul de selectie.

                Concursul  se va desfasura la SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila cu sediul in Sos. Baldovinesti 20, in perioada 04.11-13.11.2012.

                Prima proba, sustinerea proiectului de managemet ,va  avea loc in data de 09.11.2012 ,  iar interviul se va sustine in data de 13.11.2012.


                Criterii de selectie:

                Ocuparea functiei de membru al Consiliului de Administratie din cadrul SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila se face prin concurs la care au acces persoane fizice/juridice care intrunesc cumulativ conditiile condiţiile generale si conditiile speciale.

                Conditiile generale sunt:

 1. sa fie cetatean roman
 2. sa aiba domiciliul în România
 3. sa cunoasca limba româna, scris si vorbit
 4. sa aiba capacitate deplina de exercitiu
 5. sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate
 6. nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau în legatur cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea
 7. nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare
 8. sa aiba pregatire profesionala corespunzatoare, respectiv sa fie absolventi de învatamânt universitar economic, juridic, tehnic sau administratie publica, de lunga durata, forma de zi, cu diploma de licenta, dovedita prin diploma de studii superioare, in copie legalizata
 9. sa aiba experienta in activitatea de administrare / management a / al unor intreprinderi publice profitabile sau a / al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice
 10. recomandare de la ultimul loc de munca. Recomandarea trebuie să cuprinda, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei si referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca
 11. sa nu fi desfasurat activitati de politie politica si sa nu fi colaborat cu Securitatea inainte de anul 1989

                Conditiile generale pentru persoane juridice sunt:

 1. sa aiba sediul in Romania
 2. sa aiba experienta in activitatea de administrare / management a / al unor intreprinderi publice profitabile sau a / al unor societati comerciale profitabile din domeniul de activitate al intreprinderii publice

                 Conditiile speciale, conform art. 138 2 din Legea 31 / 1990 privind societatile comerciale, sunt:

 1. sa nu fie director al SC APT SA si sa nu fi îndeplinit o astfel de functie în ultimii 5 ani;
 2. sa nu fi fost salariat al SC APT SA ori sa fi avut un astfel de raport de munca în ultimii 5 ani;
 3. sa nu primeasca sau sa fi primit de la SC APT SA o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calitatii sale de administrator neexecutiv;
 4. sa nu fie actionar semnificativ al SC APT SA;
 5. sa nu aiba sau sa fi avut în ultimul an relatii de afaceri cu SC APT SA , fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu societatea, daca, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea;
 6. sa nu fie sau sa fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al SC APT SA;
 7. sa fie director într-o alta societate în care un director al SC APT SA este administrator neexecutiv;
 8. sa nu fi fost administrator neexecutiv al SC APT SA mai mult de 3 mandate;
 9. sa nu aibă relaţii de familie cu o persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la lit. a) şi d).

                 Locul si perioada de inscriere:

                Inscrierea candidatilor se face la punctul de lucru al SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila din Braila, Sos Baldovinesti nr. 20, pana pe data de 02.11.2012 orele 15:30 (Secretariat ).
 
                Continutul dosarului de inscriere:

                Dosarul de inscriere trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. cererea de înscriere;
 2. cazier judiciar;
 3. copia actului de identitate;
 4. copia legalizata a diplomei de licenta;
 5. copie legalizata carnet de munca sau adeverinta, in original, eliberata de angajator;
 6. curriculum vitae;
 7. adeverinta din care rezulta ca este apt medical;
 8. declaratia pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 9. declaratia pe propria raspundere conform careia nu a desfasurat activitati de politie politica;
 10. copie legalizata a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele, dupa caz;
 11. recomandare de la ultimul loc de muncă. Recomandarea trebuie să cuprinda în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional si moral al persoanei si referinte profesionale favorabile de la ultimul loc de munca;
 12. proiectul de management realizat de candidat, închis în plic sigilat, fără semne distincte.


                Documentele se depun in plic sigilat la Secretariatul SC APT SA unde vor primi numar de inregistrare.

                Pe plic, candidatul mentioneaza in clar numele si prenumele sau denumirea persoanei juridice.

                Evaluarea candidatilor, conform conditiilor generale si speciale, se va face in perioada 02.11-04.11.2012.

                Vor fi contactati doar candidatii eligibili.
 


Descarca REGULAMENT in format PDF

Descarca TEME PROIECT in format PDF

Descarca REZULTATE ANALIZA DOSARE in format PDF

Descarca PLANIFICARE SUSTINERE PROIECT in format PDF

Descarca REZULTATE SUSTINERE PROIECT in format PDF

Descarca PLANIFICARE SUSTINERE INTERVIU in format PDF

Descarca REZULTATELE CONCURSULUI in format PDF

 

 

S.C. APT S.A. Braila

Cod Unic de Inregistrare (CUI): 27338691
Nr. de ordine in Registrul Comertului: (NRC): J9/457/2010
Adresa: Aleea Trandafirilor nr.1A, Braila
Judet: Braila
Romania

Site-ul nostru foloseşte cookies-urile şi alte tehnologii astfel încât noi şi partenerii noştri să putem să ne reamintim de dumneavoastră şi să înţelegem cum folosiţi site-ul nostru. Accesați Instrumentul nostru de consimțire cookie, așa cum este prezentat pe fiecare pagină, pentru a vizualiza o listă completă cu aceste tehnologii și pentru a ne spune dacă pot fi folosite pe dispozitivul dumneavoastră. Continuarea folosirii acestui site va fi considerată drept consimțământ.